Tlumočení je naší silnou parketou

Překládání cizího textu nebo mluveného slova z češtiny a naopak se nazývá . Schopné firmy zajišťují skoro do všech používaných jazyků.
Pro různé oblasti se používá různé , nejčastějším druhem je pak konsekutivní a simultánní. Největší rozdíly v tomto spočívá ve způsobu, kdy při konsekutivním překladatel čeká, až řečník osvětlí nějaký nápad a mezitím ponechá tlumočníkovi čas na přeložení jeho slov do určitého jazyka a takto po dílech se vypovídá. Simultánní překlad se využívá zejména při mezinárodních konferencích nebo tam, kde je spousta různě mluvících osob, které mluví svým jazykem a tlumočník okamžitě překládá nejčastěji do sluchátek, které mají ostatní na uších.

Jakýkoliv jazyk

Naše firma nabízí tlumočení do jakéhokoliv jazyka, překladatele jsme schopni zajistit i do méně známých jazyků. Samozřejmostí je překlad úředních jazyků a k tomu potřebné certifikáty.

Ohodnoťte příspěvek