Honibrk

Krásná čeká složenina! Něco takového je možné snad jen v češtině. Němci mají třeba taky strašně mnoho složenin, ale ty jsou naprosto bez fantazie. Němci jen tak řadí za sebou jednotlivá slova, takže pak některé výrazy vypadají jako rozvinutá věta. Ale naše slova alespoň výstižně charakterizují, oč vlastně jde. Na rozdíl od jiných jazyků. Co vám řekne například výraz fleshlight ? Nějaké lehké maso v angličtině. Tedy to, co nejsou svaly, kosti a vnitřnosti u živých organismů.

A k čemu to slouží?

Na základě prostého překladu tohoto slova vás možná ani nenapadne, že to je jeden z nejpoužívanějších masturbátorů na světě současné doby. Ovšem s výjimkou lidské (tedy mužské) dlaně. Na tu nikdo nemá. Dokonce ani patent. A to je v dnešní době co říct, protože kolem sebe neustále vidíme, jak si někdo nárokuje autorská práva na kdeco. Na psaní tiskacím písmem,  používání běžně používaných hlášek, lidových výrazů. Jo, to je kapitalistická demokracie!